P1700778.jpg
這次的特點
佔地面積依然沒變
展覽館少了很多
少了花毬節展場
多了學生的親善大使
賣吃的攤位變多變大

P1700690.jpg

P1700694.jpg

P1700695.jpg

P1700697.jpg

P1700707.jpg

P1700709.jpg

P1700710.jpg

P1700713.jpg

P1700714.jpg

P1700716.jpg

P1700717.jpg

P1700719.jpg

P1700748.jpg

P1700752 (2).jpg

P1700752.jpg

P1700753.jpg

P1700756.jpg

P1700757.jpg

P1700763.jpg

P1700772.jpg

P1700773.jpg

P1700779.jpg

P1700787.jpg

P1700792.jpg

P1700794.jpg

P1700795.jpg

P1700798.jpg

P1700808.jpg

文章標籤
創作者介紹

綺麗的璀璨世界

綺麗的璀璨世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()