P1590526-1.jpg
很美的一個女生
但黑眼圈太深了
我修到立體度都跑掉了
想重修又懶得動手

P1590519-1.jpg

P1590491.jpg

P1590549.jpg

P1590555-1.jpg

P1590560-1.jpg

P1590561-1.jpg

P1590562-2.jpg

P1590607.jpg

P1590609-2.jpg

P1590621-1.jpg

P1590636-1.jpg

P1590492-1.jpg

P1590508.jpg

P1590624-1.jpg

P1590545.jpg

P1590458-2.jpg

P1590397-2.jpg

P1590399-4.jpg

, ,
創作者介紹

綺麗的璀璨世界

綺麗的璀璨世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()