P1570361.jpg
這是大雨過後的樣子
其實黃花鈴木步道不是這條街
是另公園一側有住家那一整條很長的街
我也是有拍
只是放太久沒整理
相片不知道跟哪些圖丟在一起找不到了
簡單講
這公園四面都是黃花風鈴木步道
最長的是靠近住家那一側的道路

P1570363.jpg

P1570364.jpg

P1570365.jpg

P1570366.jpg

P1570368.jpg

P1570369.jpg

P1570370.jpg

P1570371.jpg

P1570372.jpg

P1570373.jpg

P1570377.jpg

P1570379.jpg

P1570380.jpg

P1570382.jpg

P1570384.jpg

文章標籤
創作者介紹

綺麗的璀璨世界

綺麗的璀璨世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()