P1570361.jpg
這是大雨過後的樣子
其實黃花鈴木步道不是這條街
是另公園一側有住家那一整條很長的街
我也是有拍
只是放太久沒整理
相片不知道跟哪些圖丟在一起找不到了
簡單講
這公園四面都是黃花風鈴木步道
最長的是靠近住家那一側的道路

P1570363.jpg

P1570364.jpg

P1570365.jpg

P1570366.jpg

P1570368.jpg

P1570369.jpg

P1570370.jpg

P1570371.jpg

P1570372.jpg

P1570373.jpg

P1570377.jpg

P1570379.jpg

P1570380.jpg

P1570382.jpg

P1570384.jpg

,
創作者介紹

綺麗的璀璨世界

綺麗的璀璨世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()