20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470794.jpg 
今天
只去拍半天
但就這麼慘的
中午要回家時遇到人像外拍的朋友
要我出借四套裸紗
要邀約我一起去高美拍
結果
新竹四個麻豆放鳥
只剩兩個麻豆到
而我
在半路上因為跟車
被一台機車撞上了
右車燈飛出去
右前鈑金凹下去
方只是機殼裂開
手脫臼
而我
當然沒辦法去拍了

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470757.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470788.jpg
這位 ,我沒要到臉書,不知道有沒有人認識她的

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470759.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470758.jpg 
這位,她男人在旁邊,不然就跟她要臉書約拍婚紗了

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470785.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470778.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470779.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470795.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470767.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470762.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470787.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470793.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470761.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470763.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470764.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470765.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470766.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470756.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470768.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470769.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470760.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470770.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470771.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470772.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470773.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470774.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470775.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470776.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470777.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470780.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470781.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470782.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470783.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470784.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470786.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470789.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470790.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470791.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470792.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470796.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470797.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470798.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470799.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470800.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470801.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470802.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470803.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470804.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470805.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470806.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470807.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470808.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470809.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470810.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470811.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470812.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470813.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470814.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470815.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470816.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470817.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470818.jpg 

20151115- DS2 同人動漫創作祭+文創P1470819.jpg 

文章標籤
創作者介紹

綺麗的璀璨世界

綺麗的璀璨世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()