P1410021.JPG
因為九月初要帶麻豆來這拍婚紗
所以先來勘景
不過運氣不好
下大雨

P1400825.JPG P1400827.JPG P1400831.JPG P1400836.JPG P1400842.JPG P1400845.JPG P1400846.JPG P1400849.JPG P1400851.JPG P1400853.JPG P1400856.JPG P1400858.JPG P1400862.JPG P1400866.JPG P1400869.JPG P1400877.JPG P1400881.JPG P1400889.JPG P1400894.JPG P1400897.JPG P1400906.JPG P1400913.JPG P1400919.JPG P1400926.JPG P1400931.JPG P1400935.JPG P1400950.JPG P1400951.JPG P1400955.JPG P1400964.JPG P1400966.JPG P1400973.JPG P1400978.JPG P1400985.JPG P1400992.JPG P1410003.JPG P1410015.JPG P1410039.JPG P1410040.JPG P1410043.JPG P1410046.JPG  

, ,
創作者介紹

綺麗的璀璨世界

綺麗的璀璨世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()