20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000001
第二次在伊諾薇特攝影棚合作
新秘是蓓兒(Amber Pan)
我想我還缺個小奶鏡
因為用小廣會出鏡
用中奶又要貼到牆壁才能拍到全身
20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000018 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000017 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000016 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000015 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000014 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000013 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000012 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000011 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000010 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000009 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000008 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000007 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000006 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000005 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000004 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000003 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000002 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000019 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000005.jpg 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000004.jpg 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000003.jpg 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000002.jpg 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000001.jpg 20150802-Tina Lee新莊+伊諾薇特攝影棚+魚尾婚紗+蓓兒+Amber Pan-p0000019.jpg  

, , , , , ,
創作者介紹

綺麗的璀璨世界

綺麗的璀璨世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()