20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000004.jpg

長的很甜美
扮起性感就沒那味道了
她不屬性感型女人
是很甜很美型的
 20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000002.jpg 20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000003.jpg 20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000005.jpg 20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000001.jpg20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000006.jpg20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000007.jpg20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000008.jpg20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000009.jpg20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000010.jpg20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000011.jpg20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000012.jpg20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000013.jpg20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000014.jpg20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000015.jpg20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000016.jpg20150607-YuYu Liu+劉點點+霧峰+金陵山+圓滿教堂+精靈女王婚紗p0000017.jpg  

, , , , , , , , , ,
創作者介紹

綺麗的璀璨世界

綺麗的璀璨世界 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()